Lečenje

Lečenje u Mataruškoj banji se obavlja  u Zavodu za specijalizovanu rehabilitaciju “Agens” Mataruška Banja.

Indikacije

* Degenerativna reumatska oboljenja,
* Zapaljenska reumatska oboljenja u smirenoj kliničkoj i laboratorijskoj fazi,
* Stanja posle korektivnih operativnih zahvata na lokomotornom aparatu,
* Hronična ginekološka oboljenja i posledicni sterilitet,
* Primarna i sekundarna oboljenja perifernih erterija,
* Pareze i paralize perifernog motornog neurona,
* Kožna oboljenja

Lekoviti faktori Mataruške banje

Mataruška Banja ima izvore mineralne vode temperature od 42°C do 51°C sa dosta sumpora (25 mg/l).

Mataruška banja :: Smeštaj i lečenje